Energooszczędnie - naturalnie!Projekt "Energooszczędnie - naturalnie!" jest realizowany przez niezależne organizacje pozarządowe zajmujące się ochroną środowiska i budownictwem naturalnym.

Z naszym stanowiskiem prezentującym ekologiczne technologie budowlane odwiedzamy imprezy plenerowe w całej Polsce. Pokazujemy przekrój przez ścianę budynku wykonaną w technologii Strawbale (kostki słomy tynkowane gliną) oraz pokazową instalację ogniw fotowoltaicznych - dzięki energii słonecznej zasilamy oświetlenie stanowiska oraz TV na którym wyświetlamy informacje o budownictwie energooszczędnym i naturalnym.

Projekt realizują: Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju "Agro-Group" przy współpracy z EARTH-HEART Budownictwo Naturalne, Fundacja COHABITAT, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Budownictwa Naturalnego, Universal Ecology oraz SIBA Biohabitat.

  • facebook.com/EnergooszczednieNaturalnie
  • energooszczednie.info.pl


  • Specjalistyczna Spółdzielnia Socjalna Universal Ecology, jest organizacją reprezentującą sektor Ekonomii Społecznej obejmujący między innymi szerokopojętą ekologię. Pomysł na takie rozwiązanie pojawił się parę lat wstecz, lecz to rok 2013 jest rokiem pierwszych koordynowanych i oficjalnych działań grupy 11 członków. Założycielami są młode, w większości bardzo dobrze wykształcone osoby zagrożone wykluczeniem społecznym z racji dużego bezrobocia i bardzo ciężkiej sytuacji na rynku pracy. Postanowiły one zjednoczyć siły jednostek w działanie grupy pod wspólną marką UniversalEcology.
    794 777 321 universalecology@gmail.com

     
    powered by W-23 DIY UNLMTD ★