Kopuła z ekspozycją OSUTD na Audioriver
W tym roku kopuła geodezyjna Universal Ecology posłużyła jako pawilon ekspozycyjny Original Source Up To Date na festiwalu Audioriver w Płocku w ramach Niezależnego Rynku.


  • fotorelacja OSUTD
  • więcej o kopułach geodezyjnych Universal Ecology


  • Specjalistyczna Spółdzielnia Socjalna Universal Ecology, jest organizacją reprezentującą sektor Ekonomii Społecznej obejmujący między innymi szerokopojętą ekologię. Pomysł na takie rozwiązanie pojawił się parę lat wstecz, lecz to rok 2013 jest rokiem pierwszych koordynowanych i oficjalnych działań grupy 11 członków. Założycielami są młode, w większości bardzo dobrze wykształcone osoby zagrożone wykluczeniem społecznym z racji dużego bezrobocia i bardzo ciężkiej sytuacji na rynku pracy. Postanowiły one zjednoczyć siły jednostek w działanie grupy pod wspólną marką UniversalEcology.
    794 777 321 universalecology@gmail.com

     
    powered by W-23 DIY UNLMTD ★